Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Pisma i przesyłki przyjmowane są i wysyłane za pośrednictwem sekretariatu działającego w godzinach pracy Zakładu. Wszystkie pisma kierowane do Zakładu podlegają rejestracji w Książce Korespondencyjnej.

Z Sekretariatu korespondencja przekazywana jest, po dekretacji pisma przez Dyrektora Zakładu do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Obieg pism i akt zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową regulują odrębne przepisy.

metryczka


Wytworzył: Kardzis Józef (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Andrzej Iciak (15 kwietnia 2010, 11:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7798